Tum - Łęczyca

Wycieczka objazdowa, Polska

Szczegóły oferty

Kraj

POLSKA1

Program

TUM, ŁĘCZYCA, OPORÓW, GÓRA ŚW. MAŁGORZATY, PIĄTEK

1 dzień

wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Oporowa. Zaczątkiem późnogotyckiej rezydencji obronnej była rycerska wieża mieszkalna, wzniesiona na początku XV w. na sztucznej wyspie, usypanej pośrodku jednej z odnóg rzeki Słudwi. Dziś w zamku mieści się Muzeum Wnętrz Dworskich. Następnie udamy się do Łęczycy. Tutejszy zamek obronny z XIV w. zaraz po ukończeniu budowy stał się rezydencją królewską. Być może do zamku zaglądał sam diabeł Boruta, który dziś ma swoją salę w muzeum zamkowym przedstawiającym historię, archeologię i etnografię Łęczycy. Chwilę uwagi poświęcimy kościołowi farnemu św. Andrzeja Apostoła. Zajrzymy też na rynek z klasycystycznym ratuszem. Najcenniejszym przykładem architektury romańskiej w Polsce jest archikolegiata NMP i św. Aleksandra w Tumie, gdzie oprócz XII-wiecznych polichromii możemy zobaczyć również „ślady Boruty”. We wsi Góra Świętej Małgorzaty odwiedzimy malownicze wzniesienie z kościołem, którego gotycki pierwowzór został zniszczony przez przebudowę w stylu klasycystycznym. Na koniec dotrzemy do miejscowości Piątek, w której znajduje się geometryczny środek Polski. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA

Cena zawiera: przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie NNW, podatek VAT-marża.

CENA NIE ZAWIERA

Cena nie zawiera: Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne, przewodnicy muzealni, opłaty lokalne). Opłat i wycieczek fakultatywnych. Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 44 - 69 zł/os  - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek. Uwagi: Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu). Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2023 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc. Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe. Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Aktualizuję ofertę
dni
Skontaktuj się z nami
801 000 674